Doe (gewoon) niet

Een website waar je waarschijnlijk naar toe bent gestuurd omdat je een website bezocht die niet voldoet aan de nieuwe eisen van de AVG-wet.


Gebruik 'm zelf ook, stuur mensen door naar: doeniet.nl/avg?url=yourdomain.com

Info van de Autoriteit persoonsgegevens

Informatie over de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke 25 mei 2018 van kracht is gegaan.

Checklist van TransIP

Loop de checklist langs, samengesteld door de mannen die aan het internet bouwen.

Check-up voor de AVG; ben jij ready?

Doe een check-up, via een website van de AP. Bij jij klaar voor de nieuwe wetgeving?

Info via Wikipedia

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'...

Info van de Rijksoverheid

Voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hulpbijprivacy.nl (van de AP)

Een website van de autoriteit persoongegevens, over de nieuwe privacy wet..